zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Energie 2014.3 ke stažení

Kategorie » téma: Energie » Obecně

19.05.2014 11.55 | Pavel Šála | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 21256x

Aktualizovaná Energie 2014.3 je k dispozici ke stažení zde . Novinky jsou posány v předchozím článku.

Bezplatný update Energie 2014.3

Kategorie » téma: Energie » Obecně

17.05.2014 23.04 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 17575x

Během příštího týdne bude na www.kcad.cz umístěn k bezplatnému stažení program Energie 2014.3 s několika drobnějšími aktualizacemi a rozšířeními:

a) Do programu byl přidán pomocný výpočet celkové plochy a celkového nominálního výkonu sestavy fotovoltaických panelů.

b) Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla podlah na zemině u nevytápěných prostorů byl doplněn o možnost tisku zadaných vstupních údajů a výsledného součinitele prostupu tepla.

c) Šablona průkazu energetické náročnosti budovy ve formátu DOC byla doplněna o automatický výpočet úspor neobnovitelné primární energie i pro případy, kdy je známá jen celková hodnota neobnovitelné primární energie pro hodnocený a navrhovaný stav.

d) Byla přidána kontrola parametrů referenční budovy pro původní a navrhovaný stav před vyvoláním průkazu ve formátu DOC. Nejsou-li obě zmíněné referenční budovy shodné, program na to upozorní a nepřipustí vygenerování průkazu ve formátu DOC vzhledem k tomu, že příslušná šablona nedokáže (na rozdíl od formátu PDF) tuto situaci automaticky zohlednit.

Otázka:

Jak je to, prosím, se systémovou hranicí podlahy na terénu? Probíhá na spodním líci izolace v podlaze nebo na vrchním líci podlahy?

Energie 2014.2 s upravenými faktory emise CO2

Kategorie » téma: Energie » Obecně

24.04.2014 23.23 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 20591x

Vzápětí po bezplatném update Energie 2014.1 jsme po upozornění uživatelů připravili bezplatný update 2014.2, který obsahuje 2 drobnější, ale přesto důležité úpravy:

a) Do programu byly doplněny faktory emise CO2 pro jednotlivé energonositele podle vyhlášky MPO ČR č. 480/2012 Sb. Ve verzi CZ budou tyto faktory nadále používány jako implicitní hodnoty místo dosavadních faktorů podle slovenské vyhlášky č. 364/2012 Z.z. Verze SK zůstane v tomto směru beze změn.

b) Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů byl doplněn o vysvětlivky k součiniteli prostupu tepla pro standardní rozměry výplně otvoru. Výpočet součinitele prostupu tepla standardizované výplně otvoru byl přitom také upřesněn a upraven tak, aby jeho výsledky odpovídaly typickému uspořádání standardizovaných výplní (okno či dveře s 1 křídlem ve svislé poloze). U všech hodnot v tomto pomocném výpočtu byl zvýšen počet možných desetinných míst na tři.

Během tohoto týdne bude na www.kcad.cz umístěna ke stažení první bezplatná aktualizace programu Energie 2014.

Hlavní novinkou Energie 2014.1 je zásadně upravený pomocný výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů, který nyní stanovuje kromě součinitele prostupu tepla pro zadané rozměry i součinitel prostupu tepla pro standardizované rozměry 1230x1480 mm, 1140x1400 mm nebo 1100x2200 mm, aby mohlo být ověřeno splnění požadavků na součinitel prostupu tepla podle metodiky programu Nová Zelená úsporám z dubna 2014.

Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů

Nově lze také definovat plochu rámu buď tradičním zadáním průměrné šířky rámu nebo procentem z celkové plochy výplně. Program přitom pro obě možnosti stanovuje předpokládanou délku uložení zasklení do rámu v závislosti na zadaném členění okna (počet křídel, přítomnost poutce). Zasklení či jiná výplň osazená v rámu může být přitom dvojího typu (s odlišnými součiniteli prostupu tepla). Pomocný výpočet umožňuje zohlednit i případy, když je uložení zasklení do rámu charakterizováno dvěma různými lineárními činiteli prostupu tepla.

Do okénka pomocného výpočtu byla dále přidána zaškrtávací volba "parametry ukládat automaticky". Je-li zaškrtnuta, veškerá data popisující počítanou výplň se automaticky ukládají do pomocného souboru, ze kterého je pak lze v případě potřeby zase načítat. Jakmile je tento pomocný soubor vytvořen, lze také vygenerovat protokol s přehledem všech hodnocených oken a dveří (stejně jako dosud s pomocí příkazu Výpočet - Přehled obalových konstrukcí - Výplně otvorů).


Popis dalších novinek najdete dále...

< 1 .. 39 40 41 42 43 Stránka 44 45 46 47 48 49 .. 79 >