zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Není mi jasné, jak určujete činitel závislosti na denním světle F_D a roční (měsíční, denní) dobu provozu systému osvětlení s denním světlem t_N.

Obdobně mi není jasné, jak u obytné zóny v případě, kdy o energetické náročnosti osvětlení vnitřního prostoru budovy rozhoduje uživatel, tedy F_D = F_D,R = 0,8, určíte hodiny, kdy systém osvětlení je v provozu. 

Chlazení bez garance teploty

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny

06.02.2023 13.21 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 4675x

Otázka:

Jak zadám částečné chlazení zóny bez garance teploty v Energii 2023? 

Budete-li hodnotit chlazené zóny s velkými vnitřními zisky a malým či nulovým počtem vnějším konstrukcí, jako byla např. kuchyně popsaná v nedávném příspěvku, doporučujeme soustředit se při zadávání obalových konstrukcí zóny na zohlednění vnitřních konstrukcí.

Jak v komentářích pod odkazovaným článkem upozornil Ing. Chmela, vnitřní konstrukce mohou výpočet významně ovlivnit. Zohlednit je v zadání lze:

Jmenovitý měrný příkon ventilátorů

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny | Energie » 10 Ostatní

02.02.2023 20.06 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 7402x

Otázka:

Podle kolegyně bychom měli do kolonky jmenovitého měrného příkonu ventilátorů VZT jednotky zadávat daleko menší hodnoty, než to děláme. Zatím jsme vycházeli z max. příkonu ventilátorů a max. průtoku s tím, že je to pak přepočítané následně tím váhovým činitelem... to jsou hodnoty, které prokazatelně výrobce udává. On samozřejmě udává i např. příkon při nějakém nižším průtoku, ale ten se přeci může lišit od průtoku ve výpočtu...

Je někde vidět, jak je ten příkon pak přepočítáván, nebo to zadáváme špatně a má se to dělat jinak?

Otázka:

Hodnotíme zónu se smluvním profilem "Ubytovací zařízení – kuchyně, přípravny jídel". Zóna je nuceně větrána pomocí centrální vzduchotechnické jednotky, která zároveň slouží k distribuci chladu.

Po dokončení výpočtu nám program vyhodí následující upozornění pro vybrané hodiny ve všech dnech v roce a to i v zimě:

Proč tomu tak je? Proč i když je teplota vzduchu přiváděného systémem pro chlazení vzduchem 18 °C, nám to nezvládá tento prostor chladit? A proč zde je problém s chlazením v zimě?

< 1 2 3 4 Stránka 5 6 7 8 9 10 .. 57 >