zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Povinné smluvní profily pro obytné (pod)zóny

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny

31.01.2023 19.54 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 5 komentářů | Přečteno: 7618x

Otázka:

Nerozumím tomu, proč v Energii 2023 nelze zadat vlastní profil pro obytnou zónu.

Smluvní hodinový profil pro obytnou zónu, kde není automatická regulace vytápění, nesplňuje podmínku na něj kladenou vyhláškou tj. zóna by měla být vytápěna bez útlumu, což hodinový profil nerespektuje.

Po několika zkušenostech s potížemi, které naši zákazníci měli se správným zadáním provozu v budově s pomocí vlastních profilů, upozorňujeme na tlačítko se symbolem lupy, které najdete na většině záložek (Provozní teploty, Větrání, Osvětlení, Zisky od osob, Zisky od spotřebičů, Teplá voda, Vodní pára, Úprava vlhkosti) dole na kartě Podzóny, gemoetrie a provozní podmínky na formuláři pro zadání popisu zóny.

Stiskem zmíněného tlačítka lze vyvolat okénko s grafem hodinových průběhů příslušné veličiny (teploty, průtoku apod.), a to pro jakýkoli den v roce. Velmi jednoduše si tak můžete zkontrolovat, s jakými hodinovými provozními parametry v zóně bude program dále počítat a zda tyto průběhy odpovídají tomu, co jste měli v úmyslu zadat.

Otázka:

Rád bych si ujasnil výpočet dodané energie na větrání (dopravu vzduchu) u budov s teplovzdušným vytápěním.

Mám za to, že spotřeba ventilátorů se vždy - ve starších verzích programu Energie - započítávala v přehledných tabulkách v protokolu do sloupce Q,f,F (dodaná energie na větrání), ale teď se podle všeho objevuje v tabulkách na dvou místech:

  • jako dodaná energie na větrání Q,f,F
  • a jako pomocná energie pro vytápění Q,f,A

Rozumím tomu dobře? A proč je tomu tak?

Zóny s čistě podtlakovým větráním

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny

05.01.2023 20.53 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 8635x

Dnes jsme bohužel zjistili, že se v Energii 2023 u budov se zónami s čistě podtlakovým větráním stanovuje chybně příliš vysoký objemový tok vzduchu v m3/h z exteriéru do zóny.

Chyba se projeví u hodnocené i u referenční budovy, takže v běžných situacích nemá dopady na zatřídění budovy v PENB, nicméně zvyšuje vypočtenou potřebu tepla na vytápění. U nízkých průtoků (zvláště pokud jde jen o jednu podtlakově větranou podzónu mezi dalšími většími a rovnotlace větranými podzónami) není zvýšení potřeby tepla výrazné - proto jsme také chybu při testování bohužel neodhalili. U vysokých průtoků (řádově tisíce m3/h) už může být zvýšení potřeby tepla na vytápění citelnější.

Omlouváme se za případné komplikace. Chyba bude opravena v bezplatném update 2023.1, který se budeme snažit uvoilnit do konce příštího týdne.

Otázka:

Nová verze Energie 2023 vypisuje do PENBu průměrnou požadovanou osvětlenost jinak, než je zadáno u profilů zóny.
Např. pro obytné budovy v zadání v profilu je osvětlenost uvedena správně - 150 luxů pro obytné prostory a 100 luxů pro chodby a schodiště, ale v protokolu se objeví hodnoty 75 luxů pro obytné prostory a 56,3 luxů pro chodby a schodiště.

SEI se to logicky nelíbí, ale ještě nemají nový SW k dispozici, takže nemohou ověřit, zda je to chybou v zadání, nebo jinou...

< 1 2 3 4 5 Stránka 6 7 8 9 10 11 .. 57 >