zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Hodnotím RD se solárními kolektory, které se využívají jak na ohřev TUV, tak na přitápění.

Při zadání plochy 4, 15 m2 se mi pořád kolektory počítají pouze do přípravy TUV a v PENB se mi nezobrazuje využití na přitápění. Dle mého názoru program dle malé plochy kolektorů spočítá, že se využijí jen na přírpavu TUV. Při zadání plochy 10 m2 se mi již kolektory zobrazí i pro vytápění.

Bilance solárních kolekorů (excelovský program ze stránek NZÚ) přitom ukazuje využití kolektorů i pro přitápění už při jejich ploše 4,15 m2.

ZOOM: Energie z kolektorů pouze či přednostně na vytápění

V dalším detailním návodu se podíváme na to, jakým způsobem lze ve výpočtu energetické náročnosti budovy zohlednit využití energie ze solárních kolektorů přednostně či zcela výhradně pro vytápění. Inspirací byl následující dotaz:


Lze při zadávání solárních kolektorů v Energii vynutit ve výpočtu, aby energie byla využita nejprve na vytápění a až poté popřípadě na ohřev TV? Dle nápovědy je to nyní buď jen ohřev TV, anebo ohřev TV a zbytek na vytápění.

Otázka:

Hodnocené budově je přiřazen export fotovoltaické elektřiny. Údaje jsou vloženy ručně po měsících - celková exportovaná el. energie má být 1332 kWh/rok. Ve výsledcích se však objevuje 477 kWh/rok.

Jinak zbytek vychází podle představ. Nevím, zda je chyba ve mě nebo v programu.

Otázka:

Jak správně zadat do Energie zdroje vytápění? Jedná se o RD s jednou zónou, kdy v objektu jsou uvažovány 3 zdroje. Hlavní zdroj bude kotel na dřevo a uhlí, a dva lokální zdroje - krb na dřevo a kachlová kamna na dřevo. Jde mi o zohlednění dvou druhů paliv u hlavního zdroje (přiřazení energonositelů a tím i výslednou NPE).

ZOOM: Kombinované využití elektřiny z FV systému

V dalším detailním návodu se podíváme na způsob zadání FV systému, který produkuje elektřinu pro užití v budově, přičemž se předpokládá export nevyužitelných přebytků do sítě. Inspirací byl následující dotaz:


Hodnotím pasivní bytový dům se 4 zónami. Na střeše má FVE o ploše 168,3 m2. FVE bude připojena do sítě a vyrábět el. energie. Systém je koncipován tak, že primárně se vše bude spotřebovávat v budově a přebytky, pokud nějaké budou, půjdou do sítě.

V Energii 2013 jsou možná pouze dvě nastavení: připojení FVE do sítě nebo ne. Jak správně zadat tuto situaci?

< 1 2 3 Stránka 4 5 6 7 8 9 .. 15 >