zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Zpracoval jsem PENB v Energii 2014.6 pro stávající a doporučený stav a v tabulce "Doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti" se mi vyplnil sloupeček "Úspora neobnovitelné primární energie" tak, že tomu nerozumím.

V předchozí verzi Energie se vyplňovala jen celková úspora neob. prim. energie, zatímco teď se tam objevila dílčí úspora neob. prim. energie pro vytápění (to mi přijde celkem v pořádku), ale pak také dílčí úspora pro provoz systémů budovy:

Úspora NPE pro vytápění a provoz systémů budovy
Úspora NPE pro vytápění a pro provoz systémů budovy

Co tato položka vyjadřuje?

Důležité upozornění pro uživatele1367320096_pozor9992

Od ledna 2015 je třeba v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb. snížit hodnotu neobnovitelné primární energie pro referenční budovu o 3-10 % v závislosti na typu budovy (viz tab. 5 v příloze 1).

Zmíněná redukce se uplatní pouze při stanovení požadavku na neobnovitelnou primární energii. Hranice klasifikačních tříd A-G se bude i nadále stanovovat dosavadním postupem (tj. bude se odvozovat s pomocí referenční budovy pro dosavadní novou budovu).

Korektní uplatnění redukce neobnovitelné primární energie pro referenční budovu zajistí pouze Energie 2014.6.

  • Všem uživatelům verzí 2014.0 až 2014.5 proto naléhavě doporučujeme provést aktualizaci na verzi 2014.6.
  • Stejné doporučení platí i pro uživatele Energie 2014 LT, kteří si budou moci stáhnout aktualizaci 2014.6 LT.
  • Pro uživatele, kteří ještě stále používají verzi 2013, jsme připravili bezplatnou aktualizaci výpočetního modulu, která zabezpečí kompatibilitu výpočtu v této staré verzi s požadavky platnými od ledna 2015.

Další detaily k tématu můžete najít dále...

Otázka:

Rád bych si potvrdil, že chápu dobře výpočet dodané energie na chlazení. Při použití TČ na vytápění je energie okolního prostředí započítána do dodané energie. V reverzním chodu TČ na chlazení pak ne.

Je to bráno tak, že se nejedná o energii "dodanou do budovy" (ale odebranou) a přístup k chlazení je tedy odlišný (zvýšením EER mohu zlepšit zatřídění na dodané energie, ale zvýšením COP ne)?

Otázka:

Zadávám FV ostrovní systém, využití pro ohřev TV, topení, svícení a ostatní spotřeby v RD. Od určité plochy FV už se v RD nevyužije všechna vyrobená energie (je to pochopitelné, v létě je přebytek a v zimě nedostatek slun. záření). V systému jsou ale také akumulátory, které uloží přebytky. Jak akumulátory zadat?

Otázka:

Objekt využívá energii vyprodukovanou FV články. Pokud zadám do výpočtu, aby se tato energie použila výhradně pro vytápění, program  vypočítá, že produkce energie FV je cca 26,2 MWh, ale na vytápění se použije pouze 6,7 MWh:

Vypočtená využitelnost vyrobené elektřiny
Vypočtená využitelnost vyrobené elektřiny

Když jsem ale výpočet upravila a zkusila zadat, aby se energie produkována FV dále použila např. pro přípravu TV, zbývající vyprodukovanou energii (19,5 MWh) program použil na přípravu teplé vody a u vytápění ponechal hodnotu 6,7 MWh.

Jak je možné, že se pro vytápění nevyužije všech 26,2 MWh?

< 1 2 3 4 5 Stránka 6 7 8 9 10 11 .. 15 >