řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Přirozená výměna vzduchu před a po výměně oken

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny

30.12.2010 14.46 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 16717x

Otázka:

Mám dva dotazy ohledně násobnosti výměny vzduchu při výpočtu PENB.

1. Jaká je nejnižší přípustná hodnota návrhové výměny vzduchu v zóně při výpočtu PENB dle 148? Lze po kompletním zateplení panelového domu brát 0,3 1/h? Je tato hodnota přijatelná?

2. Lze při výměně zdvojených oken uvažovat při výpočtu úspory hodnoty násobnosti výměny vzduchu 0,7 v původním a např. 0,3 v novém stavu?

Otázka:

Ze SFŽP mi přišla připomínka, u které bych si potřeboval potvrdit nebo vyvrátit, zda si jí vysvětluji správně či nikoli, v souvislosti s výpočtem odborného posudku dle TNI 730330. Je to první taková připomínka za rok, kdy jsem jim odevzdal mnoho výpočtů, u kterých tento požadavek nevznesli.

Připomínka SFŽP: - hodnocení konstrukcí doplňte o uvažované delta U.

Naše zpracování: U hodnocení konstrukcí uvádíme Un, a dle mého přesvědčení uvažované delta U zahrnuje program Energie 2010 součinitelem vlivu tepelných mostů, který se řídí tabulkou č. 2 v příslušné TNI, kde jsou delta U uvedeny.

A proto se ptám zda moje vysvětlení je správné, a nebo nikoli. A nebo prosím o radu v jakém vašem programu se dá požadovaná delta U spočítat, či podle jaké normy bych ho mohl spočítat.

Otázka:

Zkoušel jsem ji ručně ověřit hodnotu QH,ht (potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty) na základě výpisu z Energie. Vzoreček je velmi jednoduchý:

QH,ht=H*(Ti-Te)*tau

kde Ti=20 C, Te pro leden mám -1 C a tau je čas (počet h/s v lednu). Vychází mi ovšem jiná hodnota, než jakou program pro leden uvádí:

Rozdíly ve výpočtu
Rozdíly ve výpočtu

Jaká může být příčina?

 

Otázka:

Řešíme pasivní dům a počítáme ho v programu Energie. Nyní řešíme zadávání solárního systému, kdy soláry pokrývají částečně potřebu na teplou vodu a částečně potřebu tepla na vytápění.

Jestli jsem to správně pochopila, v záložce Solární systém - "kolektory se používají jen pro přípravu teplé vody":
1) pokud nebude toto políčko zaškrtnuto a v každém měsíci bude 100 %, tak bude teplo použito přednostně pro TV a zbytek na vytápění
2)pro každý měsíc můžeme provést i jiné procentuální rozdělění.
Tímto bych se chtěla zeptat jak řešit procentuální rozdělení v námi řešeném případě. Lze to volit pouze přibližně nebo pomocí programu bilance solárních soustav pro SFŽP od pana Ing. Matušky.

Dále bych se chtěla zeptat při výpočtu záložky Podlaha a suterén se bere tl. zdiva i včetně izolace?

Otázka:

Ohřev TV se děje prostřednictvím kotle na biomasu a solárních kolektorů. Bude na záložce "Příprava teplé vody" kotel zajišťovat 100% tepla na přípravu?

Dle mého názoru ano, SFŽP se ptá zda budu topit i v létě.

< Stránka 1 2 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.

18.06.2021 10.13 » Energie 2020.11

Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.