zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Setkala jsem se s názorem, že při zadávání součinitele prostupu tepla konstrukce do programu Energie se má uvažovat hodnota ponížena o korekci ΔU, protože program s ní již nějakým způsobem počítá.

Nehodnotím teď to, jestli je vhodné korekci (např. 0,02 na kotvy) při výpočtu součinitele prostupu tepla připočíst, ale to, pokud ji tam už zahrnu, zda s ní uvažovat i v hodnotě, kterou zadávám do Energie.

Dosud jsme vždy do Energie zadávali kompletní hodnotu spočítanou v programu Teplo včetně případné korekce. Mohla bych Vás požádat o upřesnění, co je prosím správně?

Otázka:

Jak postupovat při výpočtu součinitele prostupu tepla panel domů?

Obvyklé provedení sendvič. panelů– zeslabená izolace, různá položebra, nenavazující tep izolace při výrobě. Je správné zohlednění těchto nesystem. tepel. mostů pomocí korekce součinitele prostupu tepla DeltaU? Jaká hodnota odpovídá reálnému stavu? 0,05W/(m2K?

V Energii se vliv tep. vazeb započítá hodnotou 0,05W/(m2K)?

Otázka:

Kde zadat správně hodnotu lineární tepelné vazby napojení základu na obvodovou stěnu? V záložce podlaha, pokud chci zadat "psí", tak je tam napsáno "vliv okrajové izolace" a tím je asi myšlena jen izolace pod vlivem terénem, ale ne napojení základu na obvodovou stěnu.

Otázka:

Hodnotím budovu, která má vystupující meziokenní žebra a štítové obvodové stěny. Nejsem si jista jak tyto žebra započítat do výpočtu:

Vystupující žebro
Vystupující žebro

Moje řešení je to, že bych započítala plochu konstrukce odečtenou z pohledu, jednalo by se pak o zeď s tloušťkou 1040+460 v případě štítové stěny, obdobně u žebra, s příslušnou tloušťkou izolace. Energeticky vztažnou plochu (v obrázku zeleně) bych potom vypočítala včetně žeber. Myslíte, že je takový postup v pořádku?

Vliv tepelných vazeb dle Nová zelená úsporám

Kategorie » téma: Energie » 08 Tepelné mosty

09.07.2013 09.35 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 1 komentářů | Přečteno: 13335x

Otázka:

Chtěl jsme se zeptat, zda je možný (metodicky akceptovatelný dle TNI 730331 a Metodických pokynů k Nové zelená úsporám 2013 ) celkový záporný účinek vlivu teplených vazeb při detailním zadání lineárních činitelů prostupu tepla.

Posuzuji objekt prvotně navržený dle PHPP vč. detailního zadání veškerých teplených vazeb (vysoce kompaktní tvar, velice pečlivě vyřešené veškeré detaily, vnější zateplení velké tloušťky ) a celkový účinek vazeb je mírně mínusový (cca 1-2% ). Dle TNI 730329 bylo možná zadat minimálně 0-lový účinek vyzeb. Platí takovýto limit i pro zadání dle vyhl o ENB 78/2013 Sb. ? V Metodických pokynech k Nové zelená úsporám 2013 jsme takový limit nezaznamenal.

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 6 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

14.07.2022 15.21 » Nové katalogy materiálů

Na web kcad.cz byly umístěny aktualizované katalogy materiálů. Aktualizace se tentokrát týká sortimentu firmy Huntsman Building Solutions (stříkané tepelné izolace).

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.