zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Při zpracování PENB nehodnotím jen projektem dané řešení, ale také se podílím na návrhu energetiky řešeného objektu už ve fázi návrhu. A proto potřebuju už při zadávání konstrukce vědět, jestli zadávaná skladba vyhovuje požadavkům. Hodnota UN20, která se na příslušném okně zobrazuje, mi k tomu nestačí...

Otázka:

U stínění okolní zástavbou mi to ukazuje vykřičník, pokud zadám vzdálenost delší jak 50 m, a je u toho uvedeno, že program s ní bude AŽ NA VÝJIMKY počítat.

Můžu se spolehnout na to, že výpočet proběhne korektně, když zadám např. kopec, který je 300 m od objektu (jestli jsem to dobře pochopila, tak dle ČSN EN ISO 52016-1 se musí do výpočtu stínění zohledňovat i terén).

Otázka:

Z jakého důvodu je v protokolu k PENB uvedena referenční hodnota vstupních dveří a dveří do 1.PP 1,52 W/m2K?

Část tabulky konstrukcí v části F
Část tabulky konstrukcí v části F

Měla by být přeci stejná jako u ostatních konstrukcí, takže 1,70 W/m2K.

Otázka:

Stane se mi občas, že zapomenu zadat nějakou skladbu, okno nebo dveře - takže se mi neobjeví v roletce, ze které se konstrukce vybírají. Pak musím zase všechna okna zavřít, vrátit se zpátky, chybějící konstrukci zadat a zase všechno otevřít.

Neexistuje nějaký lepší postup?

Otázka:

Hodnotím RD dle §6 odst.2 písm.c) (měněné prvky obálky). Výplně otvorů jsou trojskla, Ug=0,6 W/m2.K, Uf=1,3 W/m2.K. Součinitel prostupu tepla pro standardní rozměry Uw=0,93 W/m2.K. Pro rozměr okna 60*60 je Uw=1,23 W/m2.K.

V průkazu je toto okno vyhodnoceno jako "ne", tím pádem hodnocení není splněno.
Proč není vyhodnocení měněných oken pro standardní rozměr?

< 1 2 Stránka 3 4 5 6 7 8 .. 21 >