zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Když se počítá využitelnost elektřiny z fotovoltaiky pro program NZÚ, je nutné vycházet z roční spotřeby elektřiny z faktury. Roční spotřebu elektřiny tedy zadávám na příslušný formulář jako "přímé zadání známé spotřeby (např. podle faktur)".

Je třeba při tomto způsobu zadání dále zadávat celý systém TZB (zdroje vytápění, ohřev TV, soláry)? respektive je výpočet výroby a využitelnosti elektřiny z FVE propojený se zadáním na záložkách TZB systému? Je třeba při tomto způsobu zadání dále namodelovat objekt (obalové konstrukce, nevytápěné prostory, vytápěný objem zóny, apod)? nebo celý výpočet vychází ze zadané celkové spotřeby elektřiny a zvolené třídy typového diagramu dodávky?

ZOOM: Tvorba odběrové křivky elektřiny

Další detailní návod ukazuje způsob, jakým lze definovat vlastní odběrovou křivku elektřiny v případě, když typové diagramy dodávek elektřiny podle OTE a.s. neodpovídají dobře skutečnému odběru v budově. Inspirací byl následující dotaz:


Potřeboval bych kvůli dotacím NZÚ vypočítat využitelnost produkce fotovoltaiky v budově. Elektřina z FV je používána kromě jiného i na přípravu TV. Předdefinovanmé odběrové křivky ale neodpovídají známému odběru v budově, rád bych tedy nadefinoval křivku sám, ale nerozumím tomu, jak konkrétně postupovat a kde vzít maximální roční hodinový odběr.

Otázka:

Hodnotím budovu se solárními kolektory. Pročetl jsem fórum, dle mého mám vše správně zadané, ale výsledek je nějaký divný.

Zadání s termikou a bez ní dopadá téměř úplně stejně (pouze se projeví efekt ztráty potrubím, čerpadlem a nádobou). Její efekt se projeví pouze na kartě primární neobnovitelné energie a nikoliv ve spotřebě.

Zkoušel jsem plochu termiky i výrazně navýšit a opět jen v neobnovitelné energii. Je jasné, že solár bude sloužit pro celý objekt a myslím že není problém že je to zadáno pouze u jedné zóny. Přijde mi to jako by se v objektu vůbec nevyužíval a nevím proč.

Otázka:

Zajímalo by mne, jak lze zjistit, že výpočet využití elektřiny z fotovoltaiky v budově pracuje s energií uloženou do baterií. Když se podívám na výstupy, tak mi nesedí součet využité energie a energie exportované do sítě s množstvím vyrobené energie. Nechybí tam někde energie uložená v bateriích? Neměla by se ještě dopočítat energie z baterií jako (výroba-spotřeba-výstup do sítě)?

ZOOM: Zadávání solárních kolektorů

Další detailní návod vysvětlující, jak zadávat celkem běžně se vyskytující kombinaci tradičního zdroje tepla (kotel) a solárních kolektorů, je určen především těm, kteří s užíváním programu Energie teprve začínají. Inspirací byl následující dotaz:


Dovolte prosím začátečnickou otázku. Když zadávám solární systém, tak vyplním jen charakteristiky na příslušné stejnojmenné kartě, zatímco na kartě "zdroje tepla" nevyplňuji nic ? Nevyplňuji tam žádný "solární" typ zdroje a jeho procento podílu na vytápění resp. ohřevu TUV?

K předchozí otázce ještě doplňuji, že se jedná o doplňkový solární systém, tedy jako druhý zdroj tepla. Hlavní zdroj tepla je plynový kotel pro vytápění i ohřev TUV. Ten samozřejmě na kartě "zdroje tepla" vyplním a nevím, jestli 100 procenty anebo menším podílem ? Tedy jestli se solár na kartě "zdroje tepla" nějak projeví a nebo ne ?

< 1 2 Stránka 3 4 5 6 7 8 .. 15 >