zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Zajímalo by mne, jak lze zjistit, že výpočet využití elektřiny z fotovoltaiky v budově pracuje s energií uloženou do baterií. Když se podívám na výstupy, tak mi nesedí součet využité energie a energie exportované do sítě s množstvím vyrobené energie. Nechybí tam někde energie uložená v bateriích? Neměla by se ještě dopočítat energie z baterií jako (výroba-spotřeba-výstup do sítě)?

ZOOM: Zadávání solárních kolektorů

Další detailní návod vysvětlující, jak zadávat celkem běžně se vyskytující kombinaci tradičního zdroje tepla (kotel) a solárních kolektorů, je určen především těm, kteří s užíváním programu Energie teprve začínají. Inspirací byl následující dotaz:


Dovolte prosím začátečnickou otázku. Když zadávám solární systém, tak vyplním jen charakteristiky na příslušné stejnojmenné kartě, zatímco na kartě "zdroje tepla" nevyplňuji nic ? Nevyplňuji tam žádný "solární" typ zdroje a jeho procento podílu na vytápění resp. ohřevu TUV?

K předchozí otázce ještě doplňuji, že se jedná o doplňkový solární systém, tedy jako druhý zdroj tepla. Hlavní zdroj tepla je plynový kotel pro vytápění i ohřev TUV. Ten samozřejmě na kartě "zdroje tepla" vyplním a nevím, jestli 100 procenty anebo menším podílem ? Tedy jestli se solár na kartě "zdroje tepla" nějak projeví a nebo ne ?

Otázka:

Hodnotím RD se solárními kolektory, které se využívají jak na ohřev TUV, tak na přitápění.

Při zadání plochy 4, 15 m2 se mi pořád kolektory počítají pouze do přípravy TUV a v PENB se mi nezobrazuje využití na přitápění. Dle mého názoru program dle malé plochy kolektorů spočítá, že se využijí jen na přírpavu TUV. Při zadání plochy 10 m2 se mi již kolektory zobrazí i pro vytápění.

Bilance solárních kolekorů (excelovský program ze stránek NZÚ) přitom ukazuje využití kolektorů i pro přitápění už při jejich ploše 4,15 m2.

ZOOM: Energie z kolektorů pouze či přednostně na vytápění

V dalším detailním návodu se podíváme na to, jakým způsobem lze ve výpočtu energetické náročnosti budovy zohlednit využití energie ze solárních kolektorů přednostně či zcela výhradně pro vytápění. Inspirací byl následující dotaz:


Lze při zadávání solárních kolektorů v Energii vynutit ve výpočtu, aby energie byla využita nejprve na vytápění a až poté popřípadě na ohřev TV? Dle nápovědy je to nyní buď jen ohřev TV, anebo ohřev TV a zbytek na vytápění.

Otázka:

Hodnocené budově je přiřazen export fotovoltaické elektřiny. Údaje jsou vloženy ručně po měsících - celková exportovaná el. energie má být 1332 kWh/rok. Ve výsledcích se však objevuje 477 kWh/rok.

Jinak zbytek vychází podle představ. Nevím, zda je chyba ve mě nebo v programu.

< 1 2 3 Stránka 4 5 6 7 8 9 .. 15 >