zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

V programu Energie zpracováváme PENB a potřebujeme správně stanovit požadavek normy na součinitel prostupu tepla prosklené střechy obchodního domu.

Jedná se o několik prosklených ploch navržených z hliníkového fasádního systému uloženého na podpůrné ocelové konstrukci. Sklon zasklení je 10-30°. Zatím jsme plochy zařadili jako "šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°z vytápěného prostoru do venkovního prostředí". Po technické stránce se ale jedná spíše o lehký obvodový plášť, v normě však není zmínka o případném sklonu této konstrukce - tedy pro použití ve střeše.

Prosím o Váš názor, jaký způsob hodnocení je správný.

Otázka:

Potřeboval bych opakovaně provádět výpočty energetické náročnosti budovy pro různé intenzity větrání. Existuje nějaký doporučený postup, abych nemusel otevírat a zavírat vždy postupně všechny formuláře?

Otázka:

V tabulce a1) Požadavky na součinitel prostupu tepla na str. 4 protokolu k PENB je sloupeček UN,rq,j:

Tabulka a1) v protokolu k PENB
Tabulka a1) v protokolu k PENB

Přitom jsem ve vyhlášce ani v normě nenašla, co tahle hodnota přesně znamená. Chápu to tak, že pokud je tam index N, jde o hodnotu normou požadovanou pro j-tou zónu, takže bych tam uvedla požadované hodnoty. SEI ovšem požaduje, aby se tam uváděly doporučené hodnoty. Jakým způsobem se má sloupeček vyplnit?

Umístění systémové hranice u půdičky nad podkrovím

Kategorie » téma: Energie » Obecně | Normy a vyhlášky

26.05.2014 20.24 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 17204x

Otázka:

Zajímalo by mne, jak uvažovat umístění systémové hranice vytápěné části budovy v následujících případech dodatečného zateplení šikmé střechy:

1) Pro pořádek uvádím VAR. 1 – standardní zateplení – zde je vše jasné, ve stávajícím i v zatepleném stavu probíhá obálka budovy shodně.

2) VAR. 2 – zateplení střechy mezi krokve se provede až do vrcholu (jsou tedy zatepleny i konstrukce na rozhraní nevytápěného prostoru a exteriéru) a strop pod nevytápěnou půdou se nezatepluje a skládá se pouze z nějakého původního záklopu, kleštin + možný zásyp a podhledu

3) VAR. 3 – zateplení střechy mezi krokve se provede až do vrcholu (jsou tedy zatepleny i konstrukce na rozhraní nevytápěného prostoru a exteriéru) a strop pod nevytápěnou půdou se zateplí také.

Možná zateplení šikmé střechy
Možná zateplení šikmé střechy

Otázka:

Jak je to, prosím, se systémovou hranicí podlahy na terénu? Probíhá na spodním líci izolace v podlaze nebo na vrchním líci podlahy?

< 1 2 3 4 Stránka 5 6 7 8 9 10 .. 36 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

14.07.2022 15.21 » Nové katalogy materiálů

Na web kcad.cz byly umístěny aktualizované katalogy materiálů. Aktualizace se tentokrát týká sortimentu firmy Huntsman Building Solutions (stříkané tepelné izolace).

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.